: , 100 %

: Arya,

. ,

+ 190 1 !

+ 290 1 !

- + 490 1 !

+ 390 1 !

2 , 1. !

! -10 %

.

3

Arya   Merlin

Arya Merlin

Arya   Sailor

Arya Sailor

Arya  Floblack

Arya Floblack

Arya  Rose

Arya Rose

Arya  Zen

Arya Zen

Arya  Sport Car

Arya Sport Car